Przeskocz do treści
Czym jest szkoła niepubliczna? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Czym jest szkoła niepubliczna?

Obecnie na rynku edukacyjnym możemy obserwować wiele placówek o różnorodnym charakterze. Ostatnimi czasy dużą popularnością cieszą się szkoły niepubliczne. Pomimo dużego zainteresowania tego typu edukacją, wiele osób zastanawia się, czym są tego rodzaju placówki oraz na jakich zasadach działają. Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Zaczynamy?

Krótka charakterystyka szkół niepublicznych

Szkoły niepubliczne nazywane są inaczej szkołami prywatnymi. Są to placówki edukacyjne zakładane przez osoby fizyczne bądź prawne, takie jak np. fundację czy stowarzyszenia. W przeciwieństwie do szkół o charakterze publicznym, zapisy do szkół prywatnych odbywają się zgodnie z zasadami ustalonymi przez konkretną szkołę prywatną. Bardzo często o dostaniu się do szkoły prywatnej decyduje ocena wynikająca z rekrutacji. Zaznaczyć należy, że niejednokrotnie szkoły niepubliczne posiadają uprawnienia do wydawania swoim uczniom państwowych dokumentów, takich jak dyplomy czy świadectwa, jeśli dana placówka prywatna posiada uprawnienia szkoły publicznej. Wówczas szkoły prywatne podlegają pod nadzór kuratorium oświaty. Przykładem takiej szkoły jest właśnie nasza niepubliczna szkoła podstawowa Saltando.

Podstawową cechą, która odróżnia szkoły niepubliczne od publicznych to konieczność uiszczania opłat za uczestnictwo- tzw. czesnego. Szkoły niepubliczne charakteryzują się także bogatą, nowoczesną infrastrukturą, która pozwala na niezwykle komfortowe warunki do nauki oraz rozwoju własnych zainteresowań. Stołówki, świetlice, doskonale wyposażone sale edukacyjne oraz sportowe sprawiają, że w szkole panuje niezwykle przyjazna atmosfera.

Walory szkoły niepublicznej dla edukacji

Dlaczego szkoły niepubliczne cieszą się tak dużą popularnością? Przede wszystkim ze względu na fakt, że tego typu placówki edukacyjne, dysponują bogatszą ofertą edukacyjną, oraz wysokiej jakości zajęciami dodatkowymi, które w niezwykle solidny sposób potrafią rozwijać wiedzę, umiejętności oraz przygotować do dalszej nauki na bardzo wielu, różnorodnych płaszczyznach. Dodatkowym atutem szkół prywatnych są mniej liczne klasy, co pozwala na indywidualne podejście nauczycieli do każdego z uczniów, o wiele większa szansa na wychwycenie jakichkolwiek braków oraz dopasowanie metod nauki do konkretnych potrzeb danej grupy uczniów.

Dodatkowym walorem szkół prywatnych jest fakt, że dzieci czy młodzież, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, pozostają pod opieką psychologiczną czy logopedyczną, co pozwala na regularną pracę nad występującymi problemami.

Możemy obserwować stały wzrost liczby szkół prywatnych, które oferują szeroką, różnorodną ofertę edukacyjną, która umożliwia rozwój na ukierunkowane zainteresowania, jak również realizujących standardowy program nauczania pod nadzorem kuratorium oświaty. Wybór szkoły niepublicznej do nauki, pomimo tego, że wiąże się z wyższymi kosztami niż uczestnictwo w szkole publicznej, bardzo często pozwala na osiągnięcie wymiernych, satysfakcjonujących rezultatów, które będą procentować przez bardzo długi czas w przyszłości.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando