Przeskocz do treści
Ile kosztuje edukacja w prywatnej szkole podstawowej w 2023 roku? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Ile kosztuje edukacja w prywatnej szkole podstawowej w 2023 roku?

Szkoły prywatne jeszcze do niedawna kojarzyły się z elitarną edukacją dzieci dyplomatów, arystokratów i celebrytów. Wielu rodzicom mogły wydawać się niedostępne, przede wszystkim ze względu na wysokie koszty. Sytuacja ta zmienia się dynamicznie w ostatnich latach. Prywatnych szkół przybywa, a to, co mają do zaoferowania, jest ciekawą alternatywą dla szkolnictwa publicznego, które nie zawsze spełnia oczekiwania rodziców. Ile zatem kosztuje edukacja w prywatnej szkole podstawowej?

Czesne — czyli co?

Większość uczniów w Polsce kształci się w szkołach publicznych, które są ogólnodostępne i bezpłatne. Co zatem skłania rodziców do zapisywania swoich dzieci do szkół prywatnych, za które muszą dodatkowo zapłacić? Szkoły prywatne zwykle oferują naukę w małych grupach, dzięki czemu nauczyciele mogą poświęcić więcej uwagi każdemu z uczniów. Wysoki poziom i autorskie metody nauczania, nacisk na naukę języków obcych, bogata oferta sportowa — to kolejne aspekty doceniane przez rodziców, którzy decydują się na prywatną edukację swoich dzieci.

Czesne obejmuje nie tylko to, co szkoła ma do zaoferowania w programie nauczania. Oprócz tego placówka musi przecież utrzymać lokale, w których mieści się szkoła, opłacić kadrę nauczycielską i pozostałych pracowników. Wszystkie wymienione kwestie mają wpływ na wysokość czesnego. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych liczb, warto przyjrzeć się przykładowej ofercie prywatnej szkoły podstawowej, która odpowiadając na potrzeby uczniów, proponuje wiele ciekawych i stymulujących rozwój zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

Nowoczesna edukacja w Saltando

Prywatna szkoła podstawowa we Wrocławiu to szkoła dwujęzyczna wykorzystująca innowacyjne metody dydaktyczne, kładąca nacisk na rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywnego myślenia. Szkoła stwarza warunki do rozwoju odpowiedzialności społecznej poprzez angażowanie uczniów w życie szkoły oraz lokalnej społeczności. Kadra nauczycielska rozwija zainteresowania i talenty swoich podopiecznych, ich poczucie własnej wartości oraz szacunek do innych ludzi.

Jednym z ważnych elementów programu nauczania jest edukacja proekologiczna, poszerzająca wiedzę o zmianach klimatu oraz wpływie człowieka na te zmiany. Szkoła pomaga uczniom odkrywać świat taki, jakim jest współcześnie, dając narzędzia i kształtując umiejętności do budowania bezpiecznej przyszłości.

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele angażują się w liczne projekty edukacyjne, między innymi program rozwoju czytelnictwa, codzienną praktykę uważności czy poznawanie globalnych trendów i odmiennych kultur.

Jako dwujęzyczna polsko angielska prywatna szkoła podstawowa placówka oferuje edukację zgodną z polską podstawą programową oraz rozszerzony program nauki języka angielskiego.

Ile to kosztuje?

Na pytanie ile wynosi czesne za jednego ucznia w prywatnej szkole podstawowej, odpowiedź brzmi: to zależy. Biorąc pod uwagę różne szkoły i różne miasta, wysokość czesnego może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych za miesiąc nauki. Warto porównywać oferty pod kątem tego, co oferuje dana szkoła. Dla jednych rodziców priorytetem będzie nacisk na naukę języków obcych a dla innych bogata oferta zajęć dodatkowych i możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań dziecka. Dlatego warto zapoznać się ze szczegółową ofertą przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Dla przykładu prywatna szkoła podstawowa Saltando z Wrocławia w roku szkolnym 2023/2024 będzie pobierać czesne w wysokości 2020 zł za każdy miesiąc nauki. Warto zaznaczyć, że oprócz czesnego obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 1560 zł. Jeśli rodzice zdecydują się zapisać do szkoły kolejne dziecko, mogą liczyć na rabat w wysokości 5% od każdej opłaty miesięcznej. Aby rozpocząć procedurę rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkoły.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando