Przeskocz do treści
Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka?

W ferworze troski o wszechstronny rozwój dziecka często skupiamy się wyłącznie na jego formalnej edukacji (choć oczywiście dobra prywatna szkoła podstawowa może być kluczowym etapem rozwoju malucha) i stymulacji intelektualnej, zapominając o równie ważnym aspekcie, jakim jest sfera emocjonalna. To poważny błąd. Podstawą prawidłowego rozwoju uczuciowego dziecka jest umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich emocji w sposób akceptowalny społecznie (w rozwoju pod tym względem może pomóc dziecku niepubliczna szkoła podstawowa). To właśnie od niej zależy jego poczucie wartości, wiara w siebie, umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi oraz rozumienie ich.

Emocje powstają już u noworodka

Już od pierwszych chwil życia dziecka jego wrodzony potencjał do posiadania, rozumienia i wyrażania uczuć jest kształtowany przez najbliższe otoczenie. Początkowo maluch spontanicznie i bez zahamowań manifestuje swoje emocje bez względu na kontekst. W pierwszych miesiącach życia obserwujemy u niego przede wszystkim cztery podstawowe uczucia:

  • złość,
  • strach,
  • smutek,
  • radość.

To, jak z biegiem czasu dziecko nauczy się wyrażać swoje emocje, będzie w dużej mierze zależało od reakcji i wzorców przekazywanych przez osoby z jego najbliższego otoczenia.

Ważne jest, aby dorośli stwarzali dziecku bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich uczuć. Pozwólmy dziecku na smutek, złość czy frustrację, pomagając mu jednocześnie w nauce radzenia sobie z tymi emocjami w konstruktywny sposób. Okazujmy empatię i zrozumienie, dając dziecku do zrozumienia, że jego uczucia są ważne i słuszne. Pamiętajmy, że prawidłowy rozwój emocjonalny jest fundamentem szczęśliwego i satysfakcjonującego życia dziecka w przyszłości.

To właśnie w tym okresie, tzn. w pierwszych miesiącach życia malucha, ogromną rolę odgrywa najbliższe otoczenie (w tym także przedszkole czy publiczna lub prywatna szkoła podstawowa), a w szczególności rodzice, którzy stają się przewodnikami dziecka w skomplikowanym świecie emocji.

To rodzice powinni uczyć malucha emocji

Rodzice, poprzez swoje reakcje, słowa i codzienne wzorce, uczą dziecko, jak rozpoznawać i nazywać swoje uczucia. To oni pokazują, jak radzić sobie z gniewem, gdy maluch rzuca zabawką z frustracji, jak oswoić strach przed ciemnością, czy jak przepracować smutek po nieudanej zabawie. Ważne jest, aby stwarzać dziecku bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich emocji, akceptując je i nazywając. Pozwólmy dziecku na smutek, złość czy frustrację, pomagając mu jednocześnie w nauce radzenia sobie z tymi emocjami w konstruktywny sposób. Okazujmy empatię i zrozumienie, dając dziecku do zrozumienia, że jego uczucia są dla nas ważne.

Pamiętajmy, że to właśnie od nas nasze dzieci uczą się, jak nazywać i wyrażać swoje emocje. To my pokazujemy im, jak radzić sobie z gniewem, smutkiem czy strachem. Nasze reakcje, słowa i codzienne wzorce kształtują w dziecku umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich uczuć, co z kolei ma ogromny wpływ na jego poczucie wartości, wiarę w siebie i umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi.

Ważne jest, abyśmy byli dla dziecka cierpliwi i wyrozumiali, dając mu czas na naukę i oswajanie się z różnymi emocjami. Nie oczekujmy, że maluch od razu poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Pamiętajmy, że to my jesteśmy jego przewodnikami i to od nas zależy, jak nauczy się ono poruszać w skomplikowanym świecie emocji.

Jak rozpoznawać emocje u dzieci? Praktyczny poradnik

W ferworze codzienności często zapominamy o fundamentalnej kwestii – nauce rozpoznawania i wyrażania emocji u dzieci. To właśnie umiejętność nazywania i radzenia sobie z uczuciami stanowi fundament prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, wpływając na jego poczucie wartości, relacje z innymi ludźmi (w tym z innymi maluchami; dlatego tak ważna jest nowoczesna niepubliczna szkoła podstawowa jako miejsce, w którym dziecko regularnie przebywa ze swoimi rówieśnikami) i rozumienie świata.

Aktywne słuchanie

Podstawą budowania zdrowej relacji z dzieckiem jest uważne i empatyczne słuchanie. Stwórzmy atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji, odkładając na bok inne zajęcia i angażując się w pełni w rozmowę. Zadawajmy mu pytania otwarte, dając dziecku przestrzeń do wyrażania swoich uczuć. Nie wyręczajmy go w nazywaniu emocji, unikajmy też dopowiadania i zakładania, co czuje.

Akceptacja i nazwanie uczuć

Pamiętajmy, że akceptacja uczuć dziecka nie oznacza przyzwolenia na destrukcyjne zachowania. Uczmy je rozpoznawać i nazywać emocje, a także radzić sobie z nimi w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Pomóżmy dziecku zrozumieć, że wszystkie uczucia są ważne i mają swoją wartość. Tłumienie emocji, szczególnie tych „negatywnych”, może prowadzić do problemów somatycznych w przyszłości.

Pocieszanie

Chcąc pocieszyć dziecko, nie zaprzeczajmy jego uczuciom. Nie mówmy „Nic się nie stało”, podczas gdy wyraźnie przeżywa ono smutek lub strach. Takie reakcje prowadzą do poczucia niezrozumienia i odrzucenia. Zamiast tego dajmy mu czas na przeżycie emocji i okażmy empatię.

Autentyczność i cierpliwość

Nie oczekujmy od dziecka optymizmu „na siłę”. Nie narzucajmy mu „przyjemnych” emocji, gdy przeżywa ono trudne chwile. Zamiast tego dajmy mu czas i przestrzeń na przeżycie smutku, straty czy złości. Pamiętajmy, że dziecko uczy się od nas radzenia sobie z emocjami. Bądźmy dla niego cierpliwi i autentyczni, pokazując zdrowe wzorce reagowania na różne uczucia.

Wsparcie i wspólne poszukiwanie rozwiązań

Gdy dziecko opowie nam o swoich problemach, nie śpieszmy z rozwiązaniem (co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy zignorować potrzeby dziecka); zamiast tego dajmy mu się wykazać. Być może samo znajdzie ono sposób na poprawę swojego samopoczucia i potrzebuje jedynie naszego wsparcia. Wspólnie zastanówcie się nad różnymi strategiami radzenia sobie z trudnościami. Pozwólmy dziecku na samodzielne działanie i wybór rozwiązania, z którym czuje się komfortowo.

Budowanie poczucia zaufania, wspieranie samodzielności

Unikajmy oceniania i krytykowania dziecka. Takie zachowanie obniża jego poczucie wartości i zniechęca do dzielenia się swoimi uczuciami. Zamiast tego budujmy w nim zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Okazujmy wsparcie i wiarę w jego umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Pamiętajmy, że nauka rozpoznawania i wyrażania emocji to długotrwały proces. Bądźmy cierpliwi i konsekwentni w swoich działaniach. Stwarzając dziecku atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, dajemy mu najlepszy prezent – umiejętność radzenia sobie z emocjami, która będzie mu towarzyszyć przez całe życie.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando