Przeskocz do treści
Jaką przewagę ma prywatna szkoła podstawowa nad publiczną? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Jaką przewagę ma prywatna szkoła podstawowa nad publiczną?

Szkoła prywatna – w czym jest lepsza od szkoły publicznej?

Prywatna czy publiczna? Przed takim wyborem stają zwykle rodzice posyłający swoje dzieci do szkoły podstawowej. Szkoły publiczne w przeciwieństwie do prywatnych, są placówkami prowadzonymi i nadzorowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei szkoły prywatne, inaczej zwane niepublicznymi kierowane są przez podmioty prywatne. Łatwym sposobem na odróżnienie jednego rodzaju szkoły od drugiego jest cena. Szkoły państwowe są bezpłatne. Koszt kształcenia w placówce prywatnej zawsze wiąże się z czesnym i dodatkowymi opłatami. Jest to najbardziej zauważalna różnica, jednak niejedyna. Innym, zwykle mniej widocznym aspektem jest poziom oraz sposób nauczania. Poniżej, w przejrzysty sposób, przedstawimy zalety szkół prywatnych.

Dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia

Wysoka jakość kształcenia jest jedną z najważniejszych zalet szkoły prywatnej. Indywidualne potrzeby oraz predyspozycje każdego z uczniów są priorytetem dla kadry nauczającej. Dzięki takiemu podejściu, możliwe jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka, pasji oraz brak presji nauczania każdego przedmiotu na tak samo wysokim poziomie. Celem szkoły prywatnej jest nie tylko rozbudzanie zainteresowań, ale także prezentowanie ich oraz zdobywanie osiągnięć w wybranych dziedzinach. Wykorzystanie innowacyjnych metod dydaktycznych ma wpływ na szybkość nauki, jej jakość oraz poznawanie zdolności każdego ucznia z osobna.

Dzięki mniejszej liczbie uczniów w klasach możliwe jest lepsze poznanie każdego z nich przez nauczyciela. Tym samym odkrycie jego zdolności i dostosowanie poziomu oraz intensywności nauki.

Kadra nauczycielska zatrudniana w szkołach prywatnych jest mniej obciążona pracą. Przekłada się to na dużo większe zaangażowanie, tworzenie dokładniejszych programów nauczania i odpowiedni sposób ich wprowadzania oraz realizacji. Dzięki zindywidualizowanemu programowi nauczania, dzieci uczęszczające do szkół prywatnych są oceniane w sposób rzetelny, sprawiedliwy i dokładny. Uczniowie wyróżniający się szczególnymi zdolnościami otrzymują niezbędne wsparcie w tym zakresie oraz możliwości wykazania się nimi. Podobnie w przypadku dzieci z dysfunkcjami, które zostają zauważone i odpowiednio poprowadzone w toku nauczania. Dzięki harmonijnemu planowi dnia nie są zbytnio przeciążone obowiązkami i mają szansę na szybkie uzupełnienie braków edukacyjnych.

Języki obce oraz technologie

Biorąc pod uwagę zasoby szkół publicznych, bardzo łatwo zauważalny jest deficyt w sposobie nauczania języków obcych. Wszechobecne, występujące ograniczenia oraz sztywne normy, nie pozwalają na dostosowanie trybu nauczania do potrzeb uczniów. Poziom wykorzystania technik informacyjno – komunikacyjnych również jest na niższym poziomie. To bardzo duża strata dla uczniów, biorąc pod uwagę fakt, że będą mieli oni braki w nauczaniu oraz przygotowaniu do dalszej edukacji, oraz pracy.

W przeciwieństwie do szkół państwowych placówki prywatne przykładają bardzo dużą wagę do nauki języków obcych. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest program dwujęzyczny rozpoczynający się już od pierwszej klasy. Nauka języków obcych odbywa się w kilku grupach o różnych stopniach zaawansowania. Bardzo popularna jest także edukacja międzynarodowa. Polsko – angielska prywatna szkoła podstawowa kształci bowiem uczniów o różnej narodowości. W takich placówkach prowadzone są zajęcia rozwijające, zabawy oraz wszelkiego rodzaju aktywności w różnych językach. Wszystko to ma na celu zapoznanie z językiem obcym, wyrobienie swobody konwersacji oraz umiejętności sprawnego porozumiewania się w trakcie wykonywania codziennych czynności. Przykładem placówki, gdzie edukacja odbywa się jednocześnie w dwóch językach, polskim i angielskim, jest prywatna szkoła podstawowa Saltando z Wrocławia.

Warte uwagi jest także to, że szkoły prywatne zwykle dysponują znacznie większymi zasobami niż w przypadku szkół państwowych. To właśnie dzięki nim mogą one zaoferować swoim uczniom większe możliwości skorzystania z technik informacyjnych, komunikacyjnych, zapoznanie z nowościami technologicznymi oraz przygotowywanie i realizację projektów (zobacz nasze projekty edukacyjne). Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły prywatnej mają także większy wpływ na sposób edukacji swoich dzieci. Powstają społeczności nauczycieli, dzieci oraz rodziców, które ułatwiają wymianę poglądów oraz komunikowanie.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando