Przeskocz do treści
Kształtowanie wrażliwości i kreatywności dziecka poprzez sztukę | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Kształtowanie wrażliwości i kreatywności dziecka poprzez sztukę

Trudno jest znaleźć dziedzinę bardziej różnorodną i wieloznaczną niż sztuka. Dla każdego z nas ma ona inne znaczenie, wywołuje odmienne emocje i inspiruje do różnych interpretacji. To właśnie osobiste doświadczenia i wrażenia są kluczowe w kontekście sztuki. Jest ona postrzegana nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim przez serce i emocje. Każdy człowiek, bez względu na wiek czy przygotowanie, wchodząc w interakcję z dziełem sztuki, odchodzi z niej z nowymi doświadczeniami i wzbogacony o nowe spojrzenie na świat. Sztuka nie tylko uwrażliwia nasze zmysły, ale także uczy nas wyrażania siebie i rozwijania własnej ekspresji. Dlatego też jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście edukacji dzieci, pomagając im rozwijać się i odkrywać siebie w kreatywny sposób.

Kontakt dziecka ze sztuką – czy rzeczywiście ma tak duży wpływ?

Kontakt dziecka ze sztuką ma znaczący wpływ na jego rozwój na wielu płaszczyznach. Zarówno bierny, jak i aktywny udział w procesie twórczym przynoszą liczne korzyści. Udział bierny, czyli obcowanie z dziełami sztuki jako widz lub uczestnik, umożliwia dziecku rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie gustu oraz nabywanie umiejętności wyrażania swoich opinii na temat sztuki. W ten sposób dziecko staje się bardziej świadome kultury i sztuki wysokiej.

Natomiast udział czynny, czyli aktywne tworzenie własnych dzieł, przynosi jeszcze więcej korzyści. Dziecko, angażując się w proces twórczy, doskonali swoją motorykę, pobudza wyobraźnię i kreatywność, a także wzmacnia równowagę sensoryczną. Ponadto, poprzez tworzenie dzieła sztuki, dziecko rozwija umiejętność koncentracji, cierpliwości oraz uważności. Dodatkowo, kontakt ze sztuką pomaga dziecku dostrzegać piękno w otaczającym świecie oraz doświadczać estetycznych emocji.

Tworzenie własnych dzieł sztuki buduje także pewność siebie i poczucie własnej wartości. Warto więc stwarzać dziecku możliwości do regularnego kontaktu ze sztuką, zarówno poprzez obcowanie z dziełami innych artystów, jak i poprzez aktywne tworzenie własnych dzieł. Jest to doskonały sposób na rozwijanie osobowości dziecka, zaspokajanie jego potrzeb estetycznych oraz przygotowanie go do świadomego uczestnictwa w kulturze. Takie możliwości daje na przykład niepubliczna szkoła podstawowa, która naciska na edukację dziecka właśnie poprzez sztukę.

Kontakt ze sztuką a rozwój sensoryczny

Rozwój sensoryczny dziecka poprzez kontakt ze sztuką jest istotny ze względu na bogactwo bodźców, które sztuka może dostarczyć poprzez różnorodność form, kolorów, dźwięków i tekstur.

System sensoryczny, składający się z siedmiu zmysłów, odgrywa kluczową rolę w poznawaniu otaczającego świata oraz w kształtowaniu umiejętności społecznych i motorycznych. Poprzez kontakt ze sztuką, dziecko ma okazję rozwijać i stymulować każdy zmysł:

  • Zmysł wzroku – dziecko może obserwować różnorodne formy i kolory prezentowane w dziełach sztuki, co pomaga w rozwijaniu percepcji wizualnej i zdolności do analizy wzrokowej.
  • Zmysł słuchu – sztuka dźwiękowa, jak muzyka czy sztuka teatralna, pobudza zmysł słuchu i pomaga dziecku rozwijać percepcję dźwięków oraz umiejętność rozróżniania melodii, rytmów i tonacji.
  • Zmysł smaku i zapachu – choć rzadziej wykorzystywane w kontekście sztuki, zapachy i smaki mogą być eksplorowane poprzez doświadczenia związane ze sztuką kulinarą lub sztuką opartą na zapachach.
  • Zmysł dotyku – dzieło sztuki może być interaktywne, umożliwiając dziecku eksplorację różnych tekstur i materiałów, co wspomaga rozwój zmysłu dotyku.
  • Równowaga i pozycja ciała – aktywność fizyczna związana ze sztuką, tak jak taniec czy teatr, angażuje dziecko w kontrolę nad swoim ciałem, pomagając w rozwijaniu równowagi i świadomości własnego ciała.

Poprzez doświadczenia związane ze sztuką, dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwijania swojego systemu sensorycznego, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i przetwarzania bodźców z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w kontekście terapii integracji sensorycznej, gdzie sztuka może być skutecznym narzędziem wspierającym rozwój dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.

Zajęcia plastyczne – jak wpływają na dziecko i jego rozwój?

Zajęcia plastyczne, na które często kładziony jest nacisk w prywatnych szkołach podstawowych, czy prywatnych przedszkolach, stanowią niezwykle skuteczne narzędzie wspierające rozwój dziecięcej osobowości i umiejętności. Dzięki różnorodnym formom wyrazu artystycznego, dzieci mają szansę eksperymentować, odkrywać własne możliwości oraz wyrażać siebie w sposób unikalny i kreatywny.

Wykonywanie prac plastycznych, takich jak rysowanie, malowanie czy modelowanie, wymaga precyzji i skoordynowanych ruchów. Dzięki temu dzieci doskonalą swoją motorykę małą poprzez manipulowanie małymi przedmiotami, jak ołówki, pędzle czy kredki. Ponadto, większe projekty artystyczne angażują również motorykę dużą, zachęcając dzieci do większych gestów i ruchów całego ciała.

Zajęcia plastyczne są prawdziwą ucztą dla zmysłów dziecka. Eksplorując różnorodne materiały, tekstury i kolory, dzieci rozwijają swoje zdolności percepcyjne oraz uczą się doceniać różnorodność świata wizualnego i sensorycznego. Poprzez dotyk, wzrok i czasem nawet zapach, dzieci wchodzą w interakcję z tworzywami sztuki, co stanowi cenny impuls dla ich rozwoju sensorycznego.

Muzyka – jak bardzo wpływa na rozwój dziecka?

Muzyka odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach. Już od najwcześniejszych lat w prywatnej szkole podstawowej dzieci są otoczone dźwiękami, które mają ogromny wpływ na rozwój ich zmysłu słuchu. Zarówno profesjonalna muzyka, jak i dźwięki otoczenia, jak szum wiatru czy śpiew ptaków, pomagają kształtować percepcję dźwięków i rozwijać zdolność rozróżniania melodii, rytmów i tonacji.

Zajęcia muzyczne i zabawy umuzykalniające stanowią niezwykle skuteczne narzędzie w rozwoju zmysłu słuchu u dzieci. Jednakże warto zauważyć, że dźwięki, które otaczają nas na co dzień, również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu tego zmysłu. Od wspomnianego szumu wiatru po śpiew ptaków, od bicia dzwonów po klaksony samochodów – każdy dźwięk w otoczeniu może stanowić cenny bodziec dla rozwijającego się słuchu dziecka.

Dlatego warto zachęcać dzieci do otwarcia uszu na bogactwo dźwięków, które towarzyszą nam w codziennym życiu.

Czy sztuka pozwala dziecku na rozwój kreatywności?

Czy dzieci obcujące ze sztuką są bardziej kreatywne? To pytanie nie jest bezpośrednio jednoznaczne, ale istnieje szereg dowodów sugerujących, że eksponowanie dzieci na różnorodne formy sztuki może sprzyjać rozwojowi ich kreatywności. Kreatywność jest umiejętnością, która ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym świecie, zarówno w szkole, jak i w życiu zawodowym.

Istnieje przekonanie, że każde dziecko ma w sobie potencjał twórczy, który można wspierać i rozwijać poprzez działania artystyczne już od najmłodszych lat. Istotne jest, aby zachęcać dzieci do twórczego wyrażania siebie oraz eksperymentowania z różnymi formami sztuki. Podstawowym krokiem jest zachęcanie dziecka do tworzenia.

Prywatna szkoła podstawowa daje mu przestrzeń i materiały potrzebne do wyrażania swoich emocji i pomysłów. Ważne jest, że nie ogranicza dziecka do kopiowania czy naśladowania, ale zachęca do wyjścia poza utarte schematy i wyobrażenie czegoś zupełnie nowego. W trakcie tych działań, oprócz kreatywności, ćwiczymy także wyobraźnię dziecka. Wpajamy mu przekonanie, że warto być twórczym, a nie tylko odtwarzać to, co widzi lub słyszy. Celem nie jest stworzenie kolejnego genialnego artysty, ale rozwinięcie umiejętności wyrażania siebie i otwarcie się na różnorodność świata.

Jaki wiek jest najlepszy na rozwój kreatywności u dziecka?

Decyzja o rozpoczęciu rozwijania kreatywnej strony dziecka poprzez sztukę może być podejmowana już od najwcześniejszych lat życia. Pedagodzy zajmujący się wychowaniem estetycznym zachęcają do eksponowania dzieci na kulturę i sztukę od momentu narodzin. Już od najmłodszych lat warto stwarzać maluchom możliwość kontaktu z różnorodnymi formami sztuki i kultury, co może mieć korzystny wpływ na ich rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Np. odtwarzanie niemowlakowi koncertów Mozarta zamiast typowych kołysanek czy zabranie trzylatka do galerii sztuki czy muzeum może być świetnym sposobem na wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Ważne jest, aby takie wizyty były poprzedzone odpowiednim wprowadzeniem, a po nich można porozmawiać z dzieckiem na temat jego odczuć i wrażeń.

Wychowanie przez sztukę to dobra droga do rozwoju dziecka

Koncepcja wychowania przez sztukę zakłada, że kontakt ze sztuką powinien być aktywny i pozwalać na uczestnictwo dziecka w procesie tworzenia od najmłodszych lat. Bierny odbiór arcydzieł również ma swoje znaczenie dla rozwoju wrażliwości, jednak aktywne uczestnictwo w kulturze przynosi jeszcze większe korzyści dla rozwoju osobowości młodego człowieka.

Dziecko, które ma możliwość wyrażania siebie poprzez działania artystyczne, rozwija swoją kreatywność, wrażliwość oraz umiejętności wyrażania emocji. Koncepcja wychowania przez sztukę podkreśla znaczenie wolności i swobody w procesie twórczym, co pozwala dziecku na doświadczanie satysfakcji i samorealizacji poprzez swoje działania artystyczne.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando