Przeskocz do treści
Na czym polega tutoring rówieśniczy? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

Na czym polega tutoring rówieśniczy?

W kontekście wspierania rozwoju uczniów szkół, istnieje paląca potrzeba stworzenia środowiska sprzyjającego ich efektywnej edukacji. Nawet w przypadku posiadania przez dyrektora i nauczycieli wysokich kompetencji liderskich oraz merytorycznych, istnieje wyzwanie przeniesienia tych umiejętności na poziom ogólnego klimatu szkoły. Nowatorskie metody pracy, do których zaliczamy chociażby tutoring rówieśniczy, stanowią fascynującą ścieżkę w pełnym wykorzystaniu potencjału szkoły i kształtowaniu jej unikalnej atmosfery. Choć tutoring cieszy się coraz większą popularnością i coraz więcej osób go stosuje, to duża część społeczeństwa po dziś dzień nie wie, jakie są jego założenia. Co więc warto o nim wiedzieć i jakie są jego nadrzędne zalety? Tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Co warto wiedzieć o tutoringu w szkole?

Tutoring w szkole, znany jako popularna metoda pracy zindywidualizowanej, opiera się na bezpośrednich interakcjach pomiędzy uczniem a jego mentorem. Wyróżniamy tutoring naukowy, rozwojowy i artystyczny, z których każdy wpisuje się w obszary wiedzy, osobistego rozwoju ucznia oraz rozwijania jego szeroko pojętych zdolności artystycznych. Owa trójdziedzinowa praktyka w praktyce tworzy spójną całość, gdzie regularne spotkania indywidualne pomiędzy uczniem a nauczycielem wpływają na znacznie szerszy kontekst, kształtując zarówno wyniki naukowe, jak i relacje ucznia z rówieśnikami oraz otoczeniem szkolnym. Każda renomowana prywatna szkoła podstawowa powinna zadbać o to, aby jej uczniowie mieli dostęp do tutoringu, gdyż odgrywa on bardzo istotną rolę w rozwoju młodego człowieka. Dzięki niemu uczniowie mogą mieć świadomość, że ich samopoczucie i dobre nastawienie do szkoły znajduje się w orbicie zainteresowań innych osób.

Rodzaje tutoringu – o których należy pamiętać?

Oprócz tradycyjnych form tutoringu, takich jak naukowy czy rozwojowy, istnieje także tutoring rówieśniczy, będący głównym tematem niniejszego artykułu. Tutoring rówieśniczy opiera się przede wszystkim na współpracy dwóch uczniów, z których jeden dysponuje o wiele większym doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami w konkretnym obszarze, natomiast drugi boryka się z pewnymi trudnościami w tym zakresie. Chociaż uczniowie nierzadko spontanicznie wspierają się nawzajem, tutoring rówieśniczy staje się bardzo istotny w momencie, gdy te działania są systematyczne i oficjalnie wpisane w ramy działalności szkoły, obejmując określony program, rytm spotkań i bardzo ważne cele do osiągnięcia.

Warto podkreślić, że podział tutoringu na rówieśniczy i przekrojowy dodaje totalnie nowego wymiaru tej praktyce. Tutoring rówieśniczy skupia się na parach uczniów o podobnym wieku, podczas gdy tutoring przekrojowy wprowadza element trochę starszego mentora. Obydwie formy niosą ze sobą różnorodne korzyści. Tutoring rówieśniczy pozwala na tworzenie par, w których uczniowie już się znają, co może sprzyjać skuteczniejszej i bardziej wydajnej kooperacji. Z kolei tutoring przekrojowy daje szansę młodszym uczniom na wyraźną poprawę swojej pozycji w grupie, umożliwiając pracę jeden na jednego z doświadczonym starszym kolegą czy koleżanką. Prywatna szkoła podstawowa powinna dokładać wszelkich starań, aby zapewnić swoim uczniom solidny tutoring. Dzięki niemu młode osoby mogą bowiem właściwie się rozwijać, ciesząc się życiem.

Historia tutoringu – najważniejsze informacje

Historia tutoringu ma swoje korzenie w systemie Bella-Lancastera z XIII wieku, w którym to nauczyciel uczył wybranych uczniów, którzy później przekazywali zdobytą wiedzę innym. W Polsce prekursorką idei tutoringu rówieśniczego była Anna Brzezińska, która w swojej serii wydawniczej przybliżyła tę koncepcję z perspektywy psychologicznej. W naszym kraju istnieją liczne szkoły, które od bardzo dawna stosują tutoring jako składową programu wychowawczego. Przykładem skutecznej implementacji tutoringu rówieśniczego jest eksperyment pedagogiczny skierowany do uczniów osiągających najniższe wyniki w nauce i mających największe trudności w zdobywaniu nowej wiedzy. W ich przypadku tutoring dał naprawdę dobre efekty, co jest potwierdzeniem, że warto się na niego zdecydować. Szerokie spektrum walorów tutoringu sprawia zatem, że podjęcie decyzji o jego implementacji będzie strzałem w dziesiątkę.

Dlaczego warto postawić na tutoring rówieśniczy?

W psychologii istnieje znane pojęcie strefy najbliższego rozwoju, gdzie dziecko, wspierane przez dorosłego lub kompetentnego rówieśnika, może osiągnąć pełniejszy rozwój. Tutoring umożliwia personalizację pracy z uczniem, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań. Zarówno uczeń, który otrzymuje wsparcie, jak i uczeń-tutor, czerpią wymierne korzyści z tego procesu, podnosząc swoją samoocenę, rozwijając odpowiedzialność i wyraźnie budując zaufanie. Warto nadmienić, że tutoring rówieśniczy nie tylko przyczynia się do wyraźnej poprawy wyników w nauce, lecz również kształtuje pozytywne relacje i ogólną atmosferę w szkole. To naprawdę innowacyjna metoda, która wykracza poza standardowy model nauczania, stawiając na współpracę, wsparcie i rozwój osobisty uczniów. Tutoring rówieśniczy stanowi niebywale cenny element wzbogacający pejzaż edukacyjny, podkreślając unikalność każdego ucznia i jego potencjału do wzajemnego wsparcia.

Tutoring rówieśniczy – hit czy kit?

W dzisiejszym dynamicznym środowisku edukacyjnym, rozwój nowatorskich i nietypowych metod wspierania uczniów staje się kluczowy. Tutoring rówieśniczy, jako forma edukacyjnej interakcji pomiędzy uczniami, nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tworzenia angażujących i bardzo efektywnych praktyk nauczania. To podejście opiera się na ciekawej współpracy dwóch uczniów, z których jeden pełni rolę mentora, a drugi jest uczniem, który znajduje się w obszarze, gdzie doświadcza trudności. Współczesne trendy edukacyjne skupiają się na różnorodnych formach tutoringu, z których szczególnie mocno wyłaniają się tutoring rówieśniczy i przekrojowy. Pierwszy z nich umożliwia współpracę między uczniami w tym samym wieku, co tworzy genialne warunki do nawiązywania bliskich relacji i skutecznej wymiany wsparcia. Z kolei tutoring przekrojowy, wprowadzając do całego działania starszego mentora, wzbogaca doświadczenie ucznia o aspekt uczenia się od bardziej doświadczonego kolegi czy koleżanki. Obydwa warianty mają wiele zalet, dlatego też warto na nie postawić. Decydując się na tutoring, można być pewnym, że rozwój uczniów będzie przebiegał o wiele lepiej niż dotychczas, a ich samopoczucie ulegnie poprawie.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando