Przeskocz do treści
W jaki sposób uczyć dzieci szacunku do innych? | Wszystkie wpisy | Blog Szkoły Saltando

W jaki sposób uczyć dzieci szacunku do innych?

Wychowanie dziecka to duże wyzwanie, które stoi nie tylko przed rodzicami czy dziadkami, ale też przed nauczycielami. Jedną z podstawowych wartości moralnych jest szacunek, na który wszyscy zasługują. Nie ma znaczenia, w co kto wierzy, jakie ma poglądy czy w jakich kręgach kulturowych się odnajduje. Czym jest szacunek?

Dlaczego dzieci powinny od małego być uczone szacunku do innych?

Dzieci czerpią wzorce od swoich rodziców i opiekunów, ale już w późniejszym wieku zwracają też uwagę na swoich nauczycieli i otoczenie. Najmłodsi przyglądają się dorosłym z uwagą i patrzą, jak reagują oni w różnych sytuacjach. Następnie te wzorce są powielane w życiu małych istot, a więc należy dawać im dobry przykład już od pierwszych dni ich życia. Szacunek do drugiej osoby jest jednym z ważniejszych aspektów, jaki należy wpoić dzieciom. Ludzie różnią się od siebie wyznawaną wiarą, kolorem skóry czy wyglądem, ale każdy człowiek zasługuje na szacunek. Dzieci muszą też mieć również szacunek do samych siebie, a więc należy budować w nich poczucie własnej wartości.

Gdzie dziecko może nauczyć się szacunku i tolerancji?

Szacunek i tolerancja są tak naprawdę ze sobą tożsame. Każdy człowiek powinien szanować drugą osobę, tolerować jej odmienne poglądy czy inny wygląd, bo takie różnice nie stanowią o charakterze tej osoby. Dzieci od najmłodszych lat naśladują swoich rodziców i to oni są pierwszymi osobami, które powinny dać dobry przykład szacunku i tolerancji. Jednak szkoła też odgrywa w tej kwestii znaczącą rolę. Prywatna szkoła podstawowa i nauczyciele w niej pracujący mogą w znaczący sposób wpłynąć na zachowanie uczniów i poszanowanie praw wszystkich ludzi. Dzieje się tak dlatego, że niepubliczna szkoła podstawowa zatrudnia kadrę pedagogiczną, która pracuje w mniejszych grupach i ma więcej czasu dla swoich podopiecznych, a tym samym wie, z jakimi problemami borykają się najmłodsi.

Czym jest tak właściwie szacunek?

Poszanowanie praw innych osób nie oznacza wcale, że wszyscy muszą myśleć i zachowywać się tak samo. Każdy ma prawo do własnego zdania i wygłaszania opinii, ale inne osoby nie powinny takiej osoby lekceważyć czy krytykować. Ważne jest, by dostrzegać w każdym jego dobre cechy i zwracać uwagę na to, co taka osoba ma ciekawego do powiedzenia. Zamiast kłótni czy wyzwisk lepiej jest porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i poglądami. Nawet jeśli nie dojdzie do konsensusu, to można z takiej konwersacji wiele wynieść. Szacunek to uprzejmość wobec innych, a także tolerowanie odmiennego zdania. Bardzo ważne jest, by dzieci wiedziały, czym jest szacunek i że nie wolno ubliżać innym z powodu koloru skóry, wyznania czy ubioru.

Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa Saltando, Redakcja Bloga

Facebook

Blog Niepublicznej Szkoły Saltando